TOURHUB – туристичні послуги у Туреччині, для українців.

Для бронювання – info@tourhub.company

Шановні туристи! Будь ласка, ознайомтеся із обов'язковими умовами бронювання.

 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Туристична Компанія зобов’язується відповідно до замовлення Туриста та осіб, що слідують з ним, забезпечити надання туристичних послуг (туристичний продукт) Туристу, а Турист зобов’язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити їх.

1.2. Турист здійснює вибір туристичних послуг із запропонованих Туристичною Компанією, на свій розсуд і за своїм побажанням.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Туристична Компанія:

2.1.1. Здійснювати бронювання туристичних послуг на підставі письмового замовлення від Туриста, надісланої електронною поштою або зробленої за системою on-line бронювання.

2.1.2. Здійснювати підтвердження туристичних послуг, що бронюються Туристом, протягом 72 годин з моменту отримання замовлення, крім вихідних днів. У разі неможливості здійснення бронювання у зазначені вище терміни, Туристична Компанія зобов’язується проінформувати Туриста про інші терміни отримання підтвердження бронювання туристичних послуг.

2.1.3. Забезпечити Туриста необхідними документами: ваучерами, страховими полісами, авіаквитками на авіарейси відповідно до замовленних послуг.

2.1.4. Негайно інформувати Туриста про зміни в замовлених послугах, при їх наявності та у разі виникнення обставин непереборної сили або дії контрагентів.

2.1.5. Забезпечити Туриста повною інформацією по наданих відповідно до замовлення послуг та здійснювати консультації протягом туристичної подорожі.

2.2. Турист:

2.2.1. Своєчасно ( не пізніше, чим за 14 днів до дати заїзду або згідно умов готеля ) здійсювати всі розрахунки з Туристичною Компанією. 

2.2.2. Своєчасно надати документи, які необхідні для оформлення туристичних послуг.

3. УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Ціни на послуги в прейскуранті цін ( електронному вигляді ), а також в рахунках, вказуються в гривні. Ціна в рахунку є остаточною, але може бути змінена у випадку зміни умов бронювання, або у випадку подорожчання послуг.

3.2. Усі платежі між Туристом та Туристичною Компанією здійснюються на підставі рахунків, виставлених Туристичною Компанією. Безготівкові розрахунки здійснюються на розрахунковий рахунок Туристичної Компанії відповідно до виставленого рахунку. Туристична Компанія не несе відповідальності за комісійні витрати, вилучені банком. На рахунок Туристичної Компанії має надійти вся сума, виставлена в рахунку.

3.3. Оплата туристичних послуг здійснюється Туристом протягом двох банківських днів після отримання від Туристичної Компанії підтвердження замовлення або рахунку на оплату. Або згідно з умовами готеля.

3.4. Строком виконання фінансових забов’язань Туриста є день надходження коштів на рахунок Туристичної Компанії. 

3.5. За несвоєчасну оплату, Туристу може бути відмовлено у наданні послуг без попередження зі сторони Туристичної Компанії. Туристична Компанія має право у випадку несвоєчасної оплати, анулювати замовлення Туриста.

4. АНУЛЯЦІЯ 

4.1. Під ануляцією розуміється повна або часткова відмова Туриста від заброньованих та підтверджених послуг. Значні зміни підтвердженого замовлення (нові терміни/маршрут/готелі) розглядаються як ануляція раніше підтвердженого бронювання з виплатою Туристичної Компанії витрат.

4.2. Датою ануляції вважається дата отримання письмового повідомлення про відмову від заброньованих послуг, якщо інше не передбачено замовленням.

4.3. У разі ануляції заброньованих послуг, застосовуються штрафні санкції, передбачені договорами з перевізниками та приймаючими партнерами та підтверджені відповідними документами.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За відмову Туриста від турпродукту (частково або повністю) з будь-яких причин, Турист зобов’язується сплатити Туристичної Компанії витрати за послуги, понесені останнім у зв’язку з виконанням замовлення Туриста. 

5.2. Зміна умов бронювання за ініціативою Туриста після його сплати, а також несвоєчасне надання Туристом Туристичної Компанії необхідних документів прирівнюється до відмови від туру і породжує наслідки, передбачені п.5.1 даного Договору.

5.3. Турист несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

5.4. Туристична Компанія не несе відповідальності та не сплачує будь-які компенсації за можливі порушення та дії, які не належать до його компетенції, а саме:

– за зміну розкладу, відміну, затримку авіарейсу, заміну літака одного типу на інший, закриття аеропортів, з метеорологічних, технічних та інших причин, що призвело до зміни туристичних послуг, за транспортне перевезення Туриста, збереження документів та особистих речей Туриста, втрату або псування багажу під час перевезення. В даному випадку відповідальність за вищевикладене несе Перевізник. Взаємовідносини між пасажиром (Туристом) та Перевізником регулюються договором на перевезення, підтвердженням якого є виданий Туристу квиток, згідно чинного законодавства України;

– за неможливість здійснення Туристом подорожі, перенесення її на більш пізніші терміни, призупинення подорожі, шкоду, що викликана діями консульської, митної, прикордонної та імміграційної служб України та зарубіжних країн, а також інших установ щодо неможливості в’їзду Туриста або осіб що подорожують разом з ним, на територію цих країн. В даному випадку Турист самостійно сплачує витрати пов’язані з депортацією (вартість транспортного перевезення, адміністративні штрафи, пеня та інші платежі);

– відшкодування витрат при настанні страхових випадків, що передбачені договором страхування. При настанні страхового випадку Турист зобов’язаний діяти у відповідності до інструкції, яка викладена у страховому полісі (пам’ятці);

– за готельне обслуговування (несмачна їжа, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання кімнат і території та таке інше) та негативні наслідки споживчих послуг, самостійно придбаних туристом у будь-яких суб’єктів ринку туристичних послуг у країні перебування/відпочинку туриста;

– надання Туристом документів та недостовірних відомостей (неповнота, недостовірність, неправильність оформлення документів та ін.);

– у випадку невиїзду Туриста внаслідок втрати документів, запізнення на рейс на початку та в кінці туристичної подорожі з причин особистого характеру та ін.;

– незручності, завдані Туристу у зв’язку з проведенням на території країни перебування будівельних та ремонтних робіт, які відбуваються за рішенням або з відома місцевих влад будь-якими державними або приватними особами.

5.5. У випадку порушення Туристом програми обслуговування, норм та правил поведінки в країні перебування, правил митного та прикордонного контролю, правил поведінки на борту літака, транспортних перевезень (порушення правопорядку у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння), а також порушення інших загальноприйнятих правил поведінки, що стало причиною зняття Туриста з рейсу, затримки компетентними органами, доставлення (перебування) Туриста до (в) медичних закладів країни перебування, з вищевказаних причин, що призвело до додаткових матеріальних витрат Туриста, Туристична Компанія не несе відповідальності, вартість туристичних послуг не повертається, будь-які інші компенсації не виплачуються.

5.6.  За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, винна Сторона сплачує іншій Стороні завдані цим, документально підтверджені збитки. 

5.7. Туристична Компанія не несе відповідальності по відшкодуванню матеріальних затрат Туриста за сплачені туристичні послуги, якщо Турист під час туристичної подорожі, керуючись особистими інтересами, не скористався всіма або частиною наданих Туристичною Компанією туристичних послуг, достроково припинив термін перебування за заброньованими послугами.

5.8. Туристична Компанія (сторона яка приймає Туриста в країні тимчасового перебування), не несуть відповідальності за втрату, пропажу цінностей, документів, особистих речей Туриста під час здійснення туристичної подорожі.

5.9. Турист, що підписав Договір, представляє інтереси всіх туристів, про яких зроблене замовлення, несе відповідальність перед Туристичною Компанією та цими туристами, за вибір послуг, правильність повідомлених даних, своєчасну оплату послуг та виплату штрафів, в разі відмови від подорожі.

5.10. У випадку відмови в’їзду на територію країни туристичної подорожі одному із туристів, що подорожує групою, відповідно до умов цього Договору з будь-яких причин, Договір не припиняється для інших туристів в групі (такі туристи продовжують подорож відповідно до умов Договору). В даному випадку претензії на дії відповідних органів країн подорожі для розгляду не приймаються, компенсації не виплачуються. 

5.11. Зміна або заміна будь-яких даних Туриста тягне за собою зміну умов попереднього бронювання (вартість туру й т.п.). У випадку внесення будь-яких змін до документів, виправлення неточностей у записах документах Туриста, останній погоджується з усіма додатковими оплатами. 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

6.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються  вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно чинного законодавства України.

6.2. У випадку визнання претензій Туриста та відшкодування йому з боку Туристичної Компанії спричиненої шкоди, Турист підписує відповідні фінансові документи про це, а також письмову заяву про відмову від пред’явлення майнових та інших претензій до Туристичної Компанії.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Заміна готелю або номеру за власним бажанням Туриста може бути здійснена тільки за додаткову плату.

7.2. Претензії та заяви Туристична Компанія приймає безпосередньо від особи, що підписала Договір.

7.3. Претензії стосовно клімату, місцевих традицій, тривалості авіаперельоту до розгляду не приймаються.

7.4. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках Турист пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі (пам’ятці).

7.5. Адміністрація готелів країни перебування може тимчасово змінювати склад устаткування номерів, змінювати харчування, особливо на початку та в кінці сезону. Деякі розваги, що рекламуються, враховуючи використання спортивного устаткування, можуть бути оплатними. Устаткування, що зображене на рекламних фотографіях, необов’язково може бути в наявності протягом сезону. Туристична Компанія не володіє інформацією про можливі плани адміністрації готелів щодо проведення  будівельних та ремонтних робіт в курортній зоні. 

7.6. Підписанням даного договору Турист, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує та надає Туристичної Компанії та Турагенту/Субагенту згоду на обробку його персональних даних (та персональних даних будь-яких фізичних осіб, що слідують з ним), які були або будуть передані Туристичної Компанії та Турагенту/Субагенту у зв’язку або на виконання даного договору та замовлення туру. Турист засвідчує і гарантує , що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Туристичної Компанії та Турагенту/Субагенту для їх подальшої обробки з метою організації та надання Туристу будь-яких туристичних послуг, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Туристичної Компанії та Турагентом/Субагентом персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із захистом прав Туристичної Компанії та Турагента/Субагента за ними, або якщо це необхідно для реалізації Туристичної Компанії та Турагентом/Субагентом прав та обов’язків, передбачених законом.

7.7. Право визначення об’єму обробки персональних даних Турист надає Туристичної Компанії та Турагенту/Субагенту.

7.8. Турист звільняє Туристичну Компанію та Турагента/Субагента від будь-якої відповідальності, у тому числі за будь-яку моральну шкоду, майнові збитки, неотриманні доходи (вигоду), завдані будь-яким особам внаслідок будь-яких суперечок, претензій, вимог або судових спорів щодо або у зв’язку з персональними даними. Турист приймає на себе повну відповідальність перед такими третіми особами, у тому числі за відшкодування збитків та шкоди.

7.9. Турист зобов’язується відшкодувати Туристичної Компанії та Турагенту/Субагенту будь-які майнові збитки, моральну шкоду, неотриманні доходи (вигоди), в т.ч. судові витрати та витрати на консультаційні послуги, що виникли внаслідок порушення Туристом зазначених вище засвідчень і гарантій, або у разі задоволення судом позову до Туристичної Компанії та Турагента/Субагента про відшкодування збитків або шкоду у зв’язку з переданими Туристом персональними даними.

7.10. Вищенаведені зобов’язання, засвідчення і гарантії є необмеженими строком, вони є безумовними і безвідкличними.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов¢язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:

– Повінь, землетрус, цунамі, епідемії й інші стихійні явища природи;

– Пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження комп’ютерної техніки, каналів зв’язку, транспортних засобів;

– Страйк, саботаж, локаут і інші непередбачені ситуації, що безпосередньо вплинули на виконання умов даного Договору та унеможливлюють це;

– Оголошена чи неоголошена війна, революція, масові безладдя;

– Законні чи незаконні дії органів державної влади.

8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана протягом 24 годин в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

9. РОЗІРВАННЯ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Кожна зі сторін Договору може вимагати розірвання Договору або внесення змін та доповнень до нього в зв’язку з істотними змінами обставин, з яких вони виходили при укладенні Договору.  Побажання Туриста щодо змін умов туристичних послуг, або про відмову від туристичних послуг приймаються до розгляду в письмовій формі.

9.2. Турист вправі відмовитись від виконання Договору до початку туристичної подорожі за умови сплати Туристичної Компанії фактичних витрат в повному обсязі за послуги, які були надані до отримання повідомлення про відмову, а також сплати штрафних санкцій у відповідності до п. 5.1 Договору.  

9.3. Туристична Компанія вправі відмовитись від виконання Договору тільки за умови повного відшкодування Туристу вартості сплачених ним туристичних послуг. 

9.4. Туристична Компанія вправі розірвати Договір при невиконанні Туристом умов передбачених п. 3.3.  Договору.

9.5. Всі зміни та доповнення до Договору укладаються в письмовій формі за взаємною згодою та підписами Сторін.

10.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Факт підписання Договору свідчить про те, що Турист до замовлення туристичних послуг та укладення договору на туристичне обслуговування отримав всю необхідну інформацію у доступній та наочній формі про організацію туристичного обслуговування за Договором, права, обов’язки та правила поведінки, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, а також правила перетину державних кордонів, митні правила України та країни тимчасового перебування, правила поведінки за кордоном, щодо туристичного обслуговування за Договором в повному обсязі, яка була надана у відповідності з вимогами Закону України «Про туризм», законодавства про захист прав споживачів.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до моменту виконання сторонами своїх зобов’язань.

11.2. Зобов’язання Туристичної Компанії щодо виконання умов Договору виникає тільки після сплати Туристом вартості туристичного обслуговування в повному обсязі та надання всіх необхідних для оформлення туристичної подорожі  документів та відомостейТ

Заповніть форму для отримання кращої ціни і доступних рейсів